Wybory do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej odbędą się dnia 28 lipca 2019 r. w godzinach 8.00-18.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie ul. Strażacka 5, 26-070 Łopuszno