W załączeniu publikujemy wzór Listy osób popierających w wyborach do Izb Rolniczych