Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Gospodarczo-Inwestycyjny
Sprawa: Wydanie wypisu, wyrysu z planu


Podstawa prawna:

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

- jeden egzemplarz potwierdzonej geodezyjnie kopii mapy ewidencyjnej

Opłaty:

30,- zł od wypisu do 5 stron, powyżej 50 zł od wyrysu, a za każdą wchodzącą w skład wypisu pełną lub rozpoczętą strone opisu formatu A4 – 20,- zł. Nie więcej niż 200 zł na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej dnia 16 listopada 2006 (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 część I pkt. 51) nie podlegają opłacie skarbowej sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego a także dokumenty składane przez jednostki budżetowe. 

Termin odpowiedzi:

do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Brak