Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Gospodarczo-Inwestycyjny
Sprawa: Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia;

Opłaty:

17,- zł za wydanie zaświadczenia; 

Termin odpowiedzi:

do 7 dni 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3, 25-955 Kielce - w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno