Sołtys: Zbigniew Bąk

Adres: Antonielów 26a, 26-070 Łopuszno

Tel.: 665-097-804

W skład sołectwa wchodzą: Antonielów


Antonielów - wieś powstała na początku XIX w. w wyniku kolonizacji niemieckiej. Pierwsza nazwa wsi brzmiała Antonillów i pochodziła od imienia córki Eustachego Dobieckiego. Wieś położona jest na terenie równinnym w kompleksie rozległych łąk.

W okolicy odnaleźć można nieczynny cmentarz ewangelicki, relikt działalności kolonistów niemieckich, którzy do końca II wojny światowej stanowili tu grupę mniejszości narodowej. Wieś otaczają lasy mieszane. Przepiękny krajobraz może być zachętą do podjęcia budownictwa jednorodzinnego.

Jest to mała wieś o funkcji indywidualnej produkcji rolniczej. Na terenie Antonielowa znajduje się wielobranżowy sklep.