Sołtys: Mariusz Woś

Adres: Czałczyn 8, 26-070 Łopuszno

Tel.: 692-882-418

W skład sołectwa wchodzą: Czałczyn


Czałczyn - nazwa wsi pochodzi od staropolskiej nazwy osobowej Czałek. Wieś leży przy trasie Łopuszno-Końskie w odległości 3 km od centrum Łopuszna. Składa się z przysiółków Podgórze, Wieś, Zastawie. Wieś - duża część budynków mieszkalnych, murowanych i nowych mieści się po obu stronach drogi. Podgórze i Zastawie - to przysiółki, których nazwa określa położenie osady w stosunku do naturalnego obiektu w terenie; miejsce za dawnymi, dworskimi stawami to Zastawie. Innym przysiółkiem są Kobyloki. Kobylok to dawny rzemienny bat na konie, zaś miejsce w Czałczynie tak nazwane służyło do wypasu i pławienia dworskich kobył. Najbliżej Łopuszna leży część wsi zwana przez miejscowych Roski (od rosek - kawałek, rożek pola po komasacji rządowej).

Wieś, wyposażona w elementarne usługi podstawowe: sklep wielobranżowy i świetlicę wiejską. Zabudowa wsi jest w znacznym stopniu rozproszona. Przewiduje się możliwość rozbudowy oraz uzupełnienia zabudowy na wolnych działkach. Gospodarstwa domowe otoczone są polami uprawnymi, łąkami i pastwiskami.