Sołtys: Justyna Walas

Adres: Eustachów Duży, 26-070 Łopuszno

Tel.: 692 850 122

W skład sołectwa wchodzą: Eustachów Dąbrowa, Eustachów Duży, Eustachów Mały, Orczów


Eustachów - jest to ładna wieś położona w sąsiedztwie Łopuszna. Nazwa wsi i sołectwa pochodzi od imienia dziedzica Łopuszna Eustachego Dobieckiego, syna Franciszka. W  pierwszej połowie XIX wieku Eustachy przeznaczył działkę pod szkołę, której budowę ukończono w 1826 r. i pozwolił na osiedlanie się tu niemieckich kolonistów. Z dokumentów wynika, że już w 1825 r. Eustachów liczył 37 rodzin.

Eustachów zalicza się do dużych sołectw. W skład sołectwa wchodzą: Eustachów Dąbrowa, Eustachów Duży, Eustachów Mały i Orczów. Nazwy przysiółków mają swoje uzasadnienie, gdyż np. Dąbrowa to las złożony głównie z dębów, z domieszką grabu, jaworu, klonu. Spoglądając na tę część Eustachowa, można sądzić, że jej nazwa pochodzi od lokalnej flory.

Przymiotniki Duży i Mały wskazują na wielkość osady. Duży to część wsi, która rozciąga się wzdłuż drogi wiodącej do Fanisławic. Mały natomiast leży nieco z boku, pod lasem.

Przysiółek Orczów znajduje się z dala od wsi, wzdłuż bocznej, polnej drogi w pobliżu lasów, łączącej Eustachów ze Snochowicami. Nazwę przysiółka D. Kopertowska wyprowadza od staropolskiej nazwy osobowej Orc(z). Miejsce to zwane w gwarze też Orczownicą.

Duże obszary leśne tuż za wsią ciągną się kilka kilometrów w stronę Fanisławic i Snochowic. Słyną z obfitości runa leśnego, szczególnie gęsto występujących jagód i grzybów. Bogactwo lasów bywa często dodatkowym źródłem dochodów mieszkańców.

Znajdują się tu pozostałości cmentarza wojennego z 1914 roku, podlegające ochronie konserwatorskiej. Mieszkańcy zajmują się tu rolnictwem. Uprawia się żyto, jęczmień, owies, pszenicę, ziemniaki, hoduje krowy mleczne i trzodę chlewną. Nieliczni utrzymują się z pracy poza rolnictwem.