Sołtys: Grzegorz Tkacz

Adres: Ewelinów 49, 26-070 Łopuszno

Tel.: 505082649

W skład sołectwa wchodzą: Skałka Polska, Skałka Nowa i Fryszerka.


Ewelinów - nazwa pochodzi od imienia Ewelina. W dokumentach nazwa wsi pojawia się po raz pierwszy w 1881 r.. Według podań ludowych niepotwierdzonych źródłami historycznymi, miało to być imię hrabiny, będącej właścicielką wsi.

Jest to dawna wieś włościańska należąca do dóbr Lasocin. Okolica odznacza się unikalnymi walorami krajobrazowo-przyrodniczymi. Południowo-zachodnia część rozłogów leży w granicach Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

Urokliwym zakątkiem jest Fryszerka, gdzie na powierzchni ponad 40 ha położone są stawy hodowlane, należące do rodziny Czerkawskich.

W lesie w pobliżu Ewelinowa znajduje się mogiła 43 żołnierzy poległych w bitwie z Rosjanami w dniu 26 lutego 1863 r.

Miejscem szczególnym jest Skałka Polska. 11 maja 1943 roku miała tu miejsce pacyfikacja wsi, w której zginęły 93 osoby. Miejsce to upamiętnia pomnik postawiony ku czci pomordowanych.