Sołtys: Krzysztof Piotrowski

Adres: Fanisławiczki, 26-070 Łopuszno

Tel.:695-032-915

W skład sołectwa wchodzą: Fanisławiczki


Fanisławiczki - to jedno z najmniejszych sołectw. Jako sołectwo istnieje od 31 marca 1992 r. W dniu tym Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu nowego sołectwa - Fanisławiczki, które zostało wydzielone z sołectwa Ruda Zajączkowska.

Nazwa sołectwa utworzona została od pobliskich Fanisławic. Mieszkańcy obu sołectw należą do parafii w Wiernej. Średnia wielkość gospodarstw waha się od 3-5 ha, największe liczy 12 ha. Dla potrzeb lokalnych w sołectwie eksploatowany jest wapień.