Sołtys: Michał Kowalski

Adres: Gnieździska 118, 26-070 Łopuszno

Tel.: 696-656-813

W skład sołectwa wchodzą: Gnieździska.


Gnieździska - dawna wieś królewska, później rządowa, lokowana w XIV wieku na prawie niemieckim z nadania króla Kazimierza Wielkiego. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od słowa, wskazującego na miejsce obfitujące w gniazda ptaków lub gniazda - domostwa ludzi. W XVI wieku na terenach wsi istniała kuźnica żelaza.

Obecnie jest to druga co do wielkości wieś w gminie. Posiada najlepszy standard zabudowy, dobre powiązanie komunikacyjne z ośrodkami przemysłowymi takimi jak Kielce, Małogoszcz.

We wsi od wielu lat działa aktywnie zespół folklorystyczny „Gnieździska", który osiąga znaczące sukcesy w skali wojewódzkiej.

Bogactwem wsi są złoża wapieni, piasku i torfu. Znane miejsca we wsi to: Góra Maćkowa,   Dybkowa Góra, Lipia Góra.

Torfowiska znajdują się po obydwu stronach szosy prowadzącej z Gnieździsk do Mieczyna. Są jednymi z niewielu dużych torfowisk śródleśnych, jakie zachowały się w kraju. Po południowej stronie szosy znajduje się znacznie dzikszy, mniej dostępny dla ludzi kilkuhektarowy Żurawski Ług. Po drugiej stronie znajduje się większe torfowisko, gdzie wciąż wydobywany jest torf. Obecnie teren ten jest prawnie chroniony. Można tu spotkać bociany czarne, błotniaki stawowe, żurawie, cietrzewie, a jesienią i wczesną wiosną można usłyszeć przenikliwy głos kruka. W ostatnich latach zagościły na Ługu bobry.

Na terenie wsi istnieje zabytkowa kaplica św. Mikołaja z XIX wieku podlegająca ochronie konserwatorskiej. Jak w wielu innych miejscowościach gminy Łopuszno, tu również znajduje się cmentarz żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej. Spoczywa tu 65 żołnierzy armii niemieckiej.