Sołtys: Ewelina Kozieł

Adres: Grabownica, 26-070 Łopuszno

Tel.: 786-126-685

W skład sołectwa wchodzą: Grabownica


Grabownica - dawniej wieś włościańska należąca do dóbr Czartoszowy. Leży przy trasie z Łopuszna do Małogoszcza. Nazwa nawiązuje do szaty roślinnej, licznie występujących tu niegdyś lasów grabowych. Pierwszy zapis historyczny pochodzi z 1517 r. - Grabownicza. Do wsi należy przysiółek - Rosochy. Według miejscowych nazwany tak ze względu na nieurodzaje, piaszczyste tereny, na których rosną karłowate drzewa, roski. Według D. Kopertowskiej - rosocha to pień drzewa rozdzielony widlasto. Rosocha oznacza też rogi łosia, jelenia, daniela lub rękojeść u sochy.

To typowa wieś rolnicza, choć gleby raczej niskiej klasyfikacji nie sprzyjają wysokim plonom, dlatego mieszkańcy szukają innych źródeł utrzymania. Wieś posiada znaczne zasoby żwirów.

Historycznym miejscem w sołectwie jest cmentarz z I wojny światowej. We wsi znajduje się zabytkowy drewniany wiatrak wybudowany około 1923 roku. Od 1995 roku jest własnością Pana Czesława Ciszka. Wiatrak jest obecnie czynny. Stanowi ciekawy element tamtejszego krajobrazu.