Sołtys: Dorota Jedlińska

Adres: Jasień, 26-070 Łopuszno

Tel.:663-068-298

W skład sołectwa wchodzą: Jasień, Barycz


Jasień - dawna wieś folwarczna leżąca 1,5 km od Łopuszna, będąca w przeszłości własnością dziedzica Dobieckiego. Po raz pierwszy nazwę wsi odnotowano w źródłach pisanych w 1423 r. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od drzewa jasień-jesion. W dokumentach pojawia się także nazwa wsi podawana jako Jasień-Barycz.

Jest to wieś średniej wielkości zlokalizowana po obu stronach drogi wiodącej z Łopuszna w kierunku Przedborza. W centrum wsi położony jest zbiornik wodny. Za wsią podążając w stronę Mnina znajduje się szkółka leśna po powierzchni 12 ha, w której uprawia się różne gatunki pospolitych drzew dla potrzeb Nadleśnictwa Kielce i indywidualnych odbiorców.

W okolicy Jasienia znajduje się cmentarz wojenny z I wojny światowej, gdzie spoczywa 126 żołnierzy armii niemieckiej poległych w 1914 i 1915 roku.