Sołtys: Sobczyk Lidia

Tel.: 507 164 668

Adres: Jedle, 26-070 Łopuszno

W skład sołectwa wchodzą: Jedle


obraz na stronie o tytule: Jedle

Jedle - wieś położona 3 km od Łopuszna, przy drodze Kielce - Łopuszno - Włoszczowa. Nazwa pochodzi od popularnego wyrazu jodła, który w „Słowniku gwar polskich" zapisany jest jako „Jedla".

Mieszkańcy wsi zajmują się głownie rolnictwem, jednak dogodne usytuowanie przy trasie komunikacyjnej umożliwia także szukanie pracy poza wsią

Obok Jedla znajdują się bagna i rozlewiska zwane Żabieńcem. Jest to kompleks jeziorno - torfowiskowo - wydmowy, będący częścią Pojezierza Świętokrzyskiego. Na otwartych wodach i otaczających torfowiskach zobaczyć można wiele gatunków ptactwa wodnego, np: kaczkę krzyżówkę, żurawia, czaplę siwą, bociana czarnego. Z uwagi na występujące na tym obszarze różne gatunki roślin, zwierząt, ptactwa w tym wiele gatunków chronionych jezioro Żabieniec zasługuje na ustawowa ochronę jako rezerwat przyrody. Wieś otaczają sosnowe lasy, bogate w grzyby i jagody, zaś trzęsawiska pełne są żurawin.