Sołtys: Janusz Paweł Świercz

Adres: Józefina 76, 26-070 Łopuszno

Tel.: 606-381-438

W skład sołectwa wchodzą: Józefina


Józefina - nazwa sołectwa występuje pod różnymi postaciami. D. Kopertowska wyprowadza ją od imienia żeńskiego Józefa (Józefina). Dopuszcza też interpretację od imienia męskiego Józef poprzez dodanie formantu -ina. Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego nazwa wsi odnotowana jest jako Józefin - wieś należąca do Dobieckich. Niewątpliwie jest to nazwa miejscowa równa nazwie osobowej. Franciszek Dobiecki nazwał tak wieś od imienia swojej córki Józefy.

Założenie i urządzenie wsi określa się na koniec XVIII i początek XIX wieku. Była to wieś typu "olęderskiego" (od nazwy osadnictwa typu holenderskiego).

Historyczne pochodzenie ma również nazwa części wsi "Okopy". Charakterystyczne okopy usypano w czasie I wojny (1914 r.).

Józefina to jedna z nielicznych wsi, w której w I połowie XIX wieku wybudowano elementarną szkołę. Z dokumentów wynika, że w 1825 r. Józefina liczyła 41 rodzin. Trudno natomiast określić, ile w tej liczbie było rodzin osadników niemieckich.

Od 1925 r. funkcjonowała tu cegielnia Stanisława Piątka, gospodarza, który wykorzystał lokalne pokłady gliny do wyrobu cegły w swoim niewielkim zakładzie. Cegłę produkowano tu do 1970 r., obecnie cegielnia jest nieczynna. Warto zauważyć, że cegłę z tego zakładu sprowadził ks. kanonik Jankowski na budowę domu parafialnego oraz parafialnych budynków gospodarskich.

To średnia wieś położona z dala od tras przelotowych. Mieszkańcy posiadają zwykle małohektarowe gospodarstwa. Znaczna ich część poszukuje zatrudnienia poza rolnictwem. W  Józefinie znajduje się tartak pana Stanisława Cieślickiego.

Chlubą sołectwa jest Zbigniew Piątek, kolarz o sławie międzynarodowej, którego rodzinny dom znajduje się w Józefinie.