Sołtys: Mariusz Stępnik

Adres:  Przegrody, 26-070 Łopuszno

Tel.: 733-907-799

W skład sołectwa wchodzą: Krężołek, Przegrody


Krężołek - Przegrody - po raz pierwszy nazwa „Krężoł" pojawiła się w źródłach historycznych w 1839 roku. Wymieniono wtedy: Kreżoł, Krężołek i Przegrody. Przegrodom dała początek osada powstała w lesie, licząca 4 gospodarstwa.

To niewielka miejscowość, w której mieszkańcy utrzymują się głównie z pracy w rolnictwie. Uprawia się zboża, rośliny okopowe, rolnicy hodują bydło mleczne i trzodę chlewną. Istnieje tu mała piaskownia, którą eksploatuje się dla potrzeb lokalnych i niewielkie złoża torfu.