Sołtys: Angelika Janus

Adres: Marianów, 26-070 Łopuszno

Tel.: 793-296-364

W skład sołectwa wchodzą: Marianów, Michala Góra


Marianów - najstarszy zapis o tej wsi pochodzi z 1885 roku. Według D. Kopertowskiej nazwa wsi pochodzi od imienia Marian. Mieszkańcy wsi twierdzą jednak, że Marianów to nazwa, która wywodzi się od imienia Marii, niegdyś dziedziczki wsi. Już w XIX wieku

W skład sołectwa wchodzą Marianów I zwany Małym, Marianów II Duży oraz Michala Góra. Nazwy części I i II określają położenie od ośrodka administracji gospodarczej lub drogi. Nazwa Michala Góra jest nazwą dzierżawczą pochodzącą od imienia Michał. Drugi jej człon wskazuje na ukształtowanie powierzchni.

Marianów był wsią, gdzie osiedlali się niemieccy koloniści. Według map geodezyjnych z 1878 roku na terenie Marianowa było 13 gospodarstw polskich i 12 niemieckich. W lipcu 1944 roku niemieccy koloniści zostali wywiezieni do Niemiec. Od 1958 roku w Marianowie działa cegielnia, która obok tartaku jest własnością Krzysztofa Królikowskiego.