Sołtys: Krzysztof Robak

Adres: Nowek 23, 26-070 Łopuszno

Tel.: 041/38 80 765, 698 893 149

W skład sołectwa wchodzą: Nowek


Nowek - leży z dala od głównych tras komunikacyjnych. Nazwę wsi D. Kopertowska wyprowadza od nowego pola, bądź po wykarczowaniu pola. Pierwszy zapis historyczny o wsi pochodzi z 1886 r.

Od 1945 r. Nowek należał do gminy, później Gromadzkiej Rady Narodowej w Snochowicach. Po reformie administracyjnej 1973 r. znalazł się w gminie Łopuszno.

Część wsi, usytuowana na wzgórzu, zwana jest Nowkiem Górnym, natomiast zabudowania znajdujące się w dolinie nazywane są przez mieszkańców Nowkiem Dolnym.

Atrakcją miejscowości jest rzeka Łososina oraz szlak turystyczny prowadzący z Perzowej Góry do Gruszki, pamiętnej z walk partyzantów z okupantem w czasie II wojny światowej.

W czasie okupacji Nowek, ze względu na swoje oddalenie od traktów komunikacyjnych, dawał schronienie oddziałom partyzanckim, szczególnie AK. Tu również schronił się początkowo po ucieczce żandarmerii niemieckiej Karol Landl ps. "Felek", żandarm współpracujący w czasie okupacji z partyzantami.