Sołtys: Sławomir Pięta

Adres: Olszówka 35, 26-070 Łopuszno

Tel.: 692-656-670

W skład sołectwa wchodzą: Olszówka


Olszówka zalicza się do małych sołectw. Oddalona jest od siedziby gminy o ok. 5 km. Usytuowana jest pośród licznych lasów i pagórków. W krajobrazie tej okolicy dominowały niegdyś olchy, stąd prawdopodobnie nazwa wsi.

D. Kopertowska wskazuje też na grzyba "olszówkę", od którego też może wywodzić się ta nazwa.

Mieszkańcy dzielą miejscowość na Borki, Dębowa Góra i Podlas. Nazwy przysiółków związane są z szatą roślinną i ukształtowaniem terenu.

Ziemie są tu nieurodzajne, piaszczyste. Ludzie w swoich niewielkich gospodarstwach uprawiają podstawowe zboża i ziemniaki.

Ciekawostką, związaną z kulturą wsi, jest krzyż znajdujący się w lesie nieopodal wsi. Mieszkańcy wiążą historię tego krzyża z tragedią, jaka miała miejsce na początku tego wieku. Mieszkańców wioski dotknęła epidemia czerwonki albo czarnej ospy. W miejscu, gdzie stoi krzyż, grzebano zmarłych w czasie epidemii.

Drugi krzyż znajduje się we wsi. Jest miejscem spotkań mieszkańców podczas majówek.

Ciekawostka historyczna - w czasie okupacji w stodole gospodarza lub w lasku między Józefiną a Olszówką, bądź też w drewnianej szkole w Józefinie odbywały się lekcje tajnych kompletów prowadzone przez Natalię Żurowską - Machałową ps. "Hanka".