Sołtys: Elżbieta Zimna-Ordon

Adres: Piotrowiec, 26-070 Łopuszno

Tel.: 695761351

W skład sołectwa wchodzą: Piotrowiec


Piotrowiec - nazwa utworzona została od imienia chrześcijańskiego Piotr. W przeszłości pojawia się w źródłach jako Pietrowiec od używanego w gwarze imienia Pietr.

Piotrowiec należał do dóbr królewskich, dzierżawy Korczyn. Dokumenty z II połowy XVII i XVIII w. wymieniają Piotrowiec jako folwark, w którym uprawiano żyto, owies, tatarkę, a w XVII w. była tu nawet kuźnica. Późniejsza historia Piotrowca związana jest z gminą i gromadą Snochowice, w skład której wszedł po II wojnie światowej. Po reformie 1973 r. znalazł się Piotrowiec, jako sołectwo, w granicach administracyjnych gminy Łopuszno. Leży w bliskim sąsiedztwie gminy Strawczyn.

Większość posesji położona jest wzdłuż drogi biegnącej niemal równolegle do trasy komunikacyjnej z Łopuszna do Kielc. Od przystanku autobusowego do wsi prowadzi droga, przy której znajduje się szkoła podstawowa oraz kaplica parafialna.

Podczas wędrówki po sołectwie uwagę zwracają kapliczki - symbole wiary, ufundowane przez mieszkańców. Związana jest z nimi tradycja majowych spotkań dzieci i młodzieży.

W przeszłości funkcjonował podział Piotrowca na części zwane Stara Wieś i Nowa Wieś. Po konsultacji z mieszkańcami Rada Gminy podjęła w 1993 r. uchwałę, aby używać tylko głównej nazwy wsi - Piotrowiec.

Postacią bardzo ważną dla Piotrowca jest płk Julian Czuba, nauczyciel pracujący w tutejszej szkole w l. 1937-38, wywieziony na Syberię, bohater książki Stanisława Durleja Z Syberii pieszo do Polski. W styczniu 1996 r. odbyło się w szkole spotkanie z sędziwym już J. Czubą, w którym wzięli udział byli wychowankowie bohatera oraz młodzież szkolna.