Sołtys: Maria Szymkiewicz

Adres: Podwesie 24, 26-070 Łopuszno

Tel.: 885 526 832

W skład sołectwa wchodzą: Podewsie


Podewsie - nazwa może być związana z topografią, położeniem wsi w stosunku do innych miejscowości, ale nie tylko. Może się też wiązać z określonymi zjawiskami społeczno-prawnymi i wskazywać np. na usytuowanie osady względem jakiegoś obiektu kultury materialnej (np. podobnie jak Podzamcze).

Wieś powstała w XVIII w. na gruntach folwarcznych obok wsi Przegrody w dobrach Snochowice. Osada początkowo liczyła 2 gospodarstwa półćwierciowe. W 1810 r. powiększyła się o 9 nowych gospodarstw, też półćwierciowych.

Wieś ma zabudowę zwartą, oddalona jest od tras komunikacyjnych, otoczona zewsząd lasami. W najbliższym sąsiedztwie są dwa większe sołectwa: Piotrowiec i Dobrzeszów.