Sołtys: Kazimierz Sadowski

Adres: Rudniki 67, 26-070 Łopuszno

Tel.: 667-093-211

W skład sołectwa wchodzą: Rudniki, Naramów


Rudniki - nazwa wsi pochodzi od zawodu - rudnicy, czyli zajmujący się wytopem rudy. Rudnicy identyfikowani byli też z kopaczami rudy. Inne znaczenie: rudnik - kopalnia rudy. Według M. Kamińskiej to wieś służebna. Rudniki pojawiają się po raz pierwszy w dokumentach z 1838 r.

Przed połączeniem gmin Łopuszno i Słupia Konecka Rudniki należały do gminy Słupia, a po rozdzieleniu w 1992 r. zostały włączone do gminy Łopuszno. W skład tego sołectwa wchodzą przysiółki: Naramów i Huta Jabłonowa.

Najstarszy mieszkaniec Rudnik, 88-letni Stefan Walczyński, twierdzi, że dawniej Rudniki "stały inaczej". Kiedy dziedzic Łopuszna - Dobiecki - odkupił ziemię wraz z wioską od dziedzica Mnina - Białkowskiego, zmienił położenie wsi - „sprostował drogę". Wraz ze zmianą położenia, zmieniło się również położenie figurki św. Floriana, która od początku jest symbolem wiary mieszkańców. Usytuowana jest obecnie pośrodku wioski. Jadąc od Łopuszna w stronę Mnina, w odległości około 0,5 km przed Mninem usytuowana jest przy drodze kapliczka. Ta z kolei wita wjeżdżających w boczną drogę, udających się właśnie do Rudnik. Kapliczkę tę ufundował jeden z pierwszych mieszkańców Rudnik, bogaty rolnik - Tomasz Skrobisz.

We wsi Rudniki znajdowała się filia gospodarstwa dziedzica z Łopuszna, która została sprzedana w r. 1924 miejscowym chłopom.

Naramów to nazwa części wsi Rudniki pochodząca od niemieckiego nazwiska Narman. D. Kopertowska wymienia Narmanów, część wsi Rudniki. Przysiółek Naramów w czasie II wojny został częściowo spalony przez okupanta. Zginęły wtedy 24 osoby. We wsi znajduje się tablica pamiątkowa, wystawiona ku czci tych, którzy zginęli w czasie wojny.