Sołtys: Elżbieta Karykowska

Adres: Sarbice Drugie 96, 26-070 Łopuszno

Tel.: 604 904 847

W skład sołectwa wchodzą: Sarbice Drugie

Sarbice Drugie - wieś oddalona jest od Sarbic Pierwszych o 2 km, a od Łopuszna o 7 km. U Danuty Kopertowskiej znaleźć można nazwę części wsi - Rogaczów, także inne: Od Przegród, Od Gaci (gać - grobla). Obie te nazwy wskazują na topograficzne ich znaczenie. Od Gaci - nazwa dodatkowo informuje o położeniu osady w stosunku do obiektu kultury materialnej. Nazwy te nie były używane przez społeczność Sarbic Drugich, dlatego Rada Gminy 23  czerwca 1993 r. uchwaliła, że nazwy te zostają wycofane z oficjalnego obiegu.

W 1993 r. zbudowano drogę Sarbie  -  Przegrody, która służy mieszkańcom okolicznych wsi. Mieszkańcy w większości zajmują się rolnictwem. We wsi jest kilka dużych gospodarstw. Właściciele tych gospodarstw nastawieni są na hodowlę krów mlecznych, opasów i trzody chlewnej. Wieś, podobnie jak Sarbice Pierwsze, została zwodociągowana w 2007 r.

Mieszkańcy tej wioski, choć należą do parafii Sarbice Pierwsze, chcąc zaznaczyć swoją niezależność i odrębność, uczęszczają do kościoła w sąsiednim sołectwie - Jóźwikowie.