Sołtys: Bożena Sochacka

Adres: Wielebnów 83, 26-070 Łopuszno

Tel.: 664 598 927

W skład sołectwa wchodzą: Wielebnów, Wielebnów-Zasłońce


Wielebnów - sołectwo leży przy głównej trasie Łopuszno  -  Kielce, niemal łączy się z Łopusznem. Danuta Kopertowska wymienia Wielebnów jako wieś w gminie Łopuszno, o której pierwszy zapis historyczny pochodzi z 1520 r. - Wyelebnów (od wielebny ksiądz, osoba duchowna). Według podania ludowego nazwa pochodzi stąd, że wielebni, a więc księża, duchowni, podążając z Piekoszowa do Łopuszna i innych parafii, odwiedzając się, przejeżdżali bryczkami właśnie przez tą wieś. Mieszkańcy osady, widząc nadjeżdżających, wołali: wielebni jadą, wielebni... .

Wieś dość wcześnie (od 1961 r.) korzysta z elektryczności i wodociągu (od 1968), wcześniej niż mieszkańcy Łopuszna, gdyż tu znajduje się ujęcie wody.

Do sołectwa należy przysiółek Zasłońce. Jego nazwa mówi o położeniu i związana jest z przysiółka usytuowaniem w terenie, nisko, jakby zasłonięta od słońca.

W krajobrazie Wielebnowa charakterystyczny jest drewniany wiatrak Stefana Łazarskiego, zbudowany w 1928 r. Kiedyś poruszany był siłą wiatru, obecnie elektrycznie.