zdjecie na stronie o tytule: Informacja 1 z dn. 05.09.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno informuje, że w Urzędzie Miasta i Gminy Łopuszno w dniu 5 września 2023 roku na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszono wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Łopuszno przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie /0023/ Marianów oznaczonych działkami nr 184/1, 185/1, 373/2.

Informacja w Urzędzie Miasta i Gminy Łopuszno ul. Konecka 12, pok. Nr 110, tel. 041 380-55-24