Drodzy Mieszkańcy i Goście miasta i gminy Łopuszno !

Oddając w Wasze ręce najnowsze wydanie „Wieści Łopuszna”, korzystam z okazji, aby tradycyjnie poinformować Państwa rzetelnie o najważniejszych inicjatywach, które udało się zrealizować w III kwartale 2023 roku. Nie ustajemy w realizacji naszych priorytetowych zamierzeń, dążąc do tego, aby wszelkie podejmowane działania i wkładany w nie wysiłek podnosiły komfort Państwa życia oraz dawały
zadowolenie i poczucie dumy z faktu wieloaspektowego rozwoju naszej Małej Ojczyzny, jaką jest miasto i gmina Łopuszno.

Wraz z redakcją życzę Państwu przyjemnej lektury naszego samorządowego pisma lokalnego.

Z serdecznymi życzeniami zdrowia i spokoju

oraz wyrazami najwyższego szacunku

Irena Marcisz

Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno