zdjecie na stronie o tytule: Informacja – podsumowanie konsultacji społecznych

Informacja – podsumowanie konsultacji społecznych dot. projektu Diagnozy Strategicznej oraz Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin: Chęciny, Łopuszno, Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030

Na podstawie Zarządzenia nr 106/2022 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Diagnozy Strategicznej oraz „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin: Chęciny, Łopuszno, Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030” w terminie konsultacji społecznych tj. od 21.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r. – nie wpłynęły żadne uwagi.

Sposób upublicznienia:

https://www.lopuszno.pl/aktualnosci/aktualnosci-2022/konsultacje-spoleczne-strategia-ponadlokalna