GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dane kontaktowe Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Przy Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łopusznie Antonielów 26 a, 26-070 Łopuszno

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przyjmuje odpady: codziennie w dni robocze od 8:00 do 16:00, przy czym w każdy 4-ty piątek miesiąca GPSZO będzie czynny do godz. 18:00 W GPSZOK mieszkańcy Gminy Łopuszno będą mogli nieodpłatnie oddać odpady komunalne meble i inne odpady wielkogabarytowe:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
  • zużyte baterie i akumulatory; 
  • przeterminowane leki i chemikalia, aerozole;
  • zużyte opony; 
  • popioły (sezonowo od listopada do kwietnia)

Pliki do pobrania